Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaatsā€¯. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Downloads

 

Algemene informatie:

  Tarieven Koude Warmte Opslag Veld F   
   Brochure BedrijvenPark Borchwerf - Nederlands  
  Brochure BusinessPark Borchwerf - English  
 

Overzichtskaart Borchwerf II
Bedrijvenpark Borchwerf II = duurzaam bedrijventerrein

 

 


Documenten Bestemmingsplan

     
  Bestemmingsplan velden A&D&F (grondgebied  Halderberge) - regels     
  BP veld A&D&F (grondgebied  Halderberge) – toelichting   


Planontwikkeling & aankoop

  Algemene verkoopvoorwaarden algemene voorwaarden
  Inrichting 3 meter zone inrichting 3-mtr zone
     
  Verkennend bodemonderzoek per veld:
    veld F 
    
bodemonderzoek veld F 
 
  Opdrachtformulier "aansluiting riolering en inrit perceel" opdrachtform riolering/inrit
  Sonderingen veld A&F - ZIP bestand - sondering veld A&F ZIP
     
  Brandkranen Borchwerf II Oost  
  Brandkranen Borchwerf II West  
  Brandweerbronnen Velden A C D F  


Parkmanagement

 
     
  Overeenkomst parkmanagement Borchwerf II overeenkomst parkmanagment
  Oprichtingsakte Vereniging BedrijvenPark Borchwerf II oprichtingsakte vereniging
     
  Oprichtingsakte Stichting Beheer Parkmanagement Borchwerf II oprichtingsakte stichting
  Statuten wijziging Stichting Beheer statutenwijziging
  KvK Stichting Beheer kvk stichting beheer
     
  Contributiebesluit Vereniging BedrijvenPark Borchwerf II contributiebesluit VBB
     Actuele tarieven tarieven 2016
     
  Borchwerf II reclamezuil inritten - maatvoering BW zuil maatvoering
  Borchwerf II reclamezuil inritten - aanlever specificatie BW zuil specs
     
  Parkregels Bedrijvenpark Borchwerf parkregels Borchwerf II
  Handhaving parkregels Bedrijvenpark Borchwerf handhaving parkregels
  Algemene voorwaarden (inkoop/inhuur Stichting Beheer Parkmanagement) algemene voorwaarden
  Website ondernermersvereniging Borchwerf 2 website ondernemers BW2
     
  Informatie KVO - 'Keurmerk Veilig Ondernemen' website CCV
     
  Melding klachten/incidenten klachten/incidenten
     


Handige link's

     
  Aanvragen omgevingsvergunning  in 3 stappen - gemeente Halderberge Aanvraag in 3 stappen
  Online Bestemmingsplannen Borchwerf II en rest van Nederland www.ruimtelijkeplannen.nl
     
  Online aanvragen aansluiting op NUTS-voorzieningen www.huisaansluitingen.nl
     
  Antwoord voor bedrijven (alles over wetten, regels, vergunningen & belastingen) www.antwoordvoorbedrijven.nl
     
  Website ondernemersvereniging Borchwerf 2  ondernemers BW2
     
  Portal van industrieterrein Borchwerf I www.borchwerf.com