Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Ruim en duurzaam

Het Bedrijventerrein Borchwerf II is 245 hectare groot, waarvan 170 hectare uitgeefbaar in bouwrijpe kavels. 75 hectare van het bedrijventerrein is voor wegen, groen en water. Daardoor krijgen de bedrijven die zich vestigen op Bedrijventerrein Borchwerf II een representatieve uitstraling van ruimtelijke kwaliteit, direct aan de A17.

Er is veel groen en de aanplant van nieuw groen behoort bij de streek.  Er zijn veel bloemen in het voorjaar en de zomer. Er is een driedelig rioleringstelsel: voor vuil water, regenwater en dakwater. Het regenwater wordt afgevoerd naar de rententies op het bedrijventerrein.

Overal zijn fietspaden en parkeren geschiedt alleen op eigen terrein. Het beheer van Bedrijventerrein Borchwerf II geschiedt vanuit het parkmanagement, waar aan alle bedrijven deelnemen en jaarlijks contributie betalen. De bedrijven investeren ook in het standaard hekwerk en de hagen rond de bedrijven, de bedrijfszuil langs de weg en de standaard groene inrichting van de eerste drie meter van de bedrijfskavel langs de openbare weg. Dit draagt bij aan de representatieve uitstraling van de bedrijven op Bedrijventerrein Borchwerf II.

Er zijn kavels voor logistieke bedrijven met een eigen spooraansluiting op het emplacement Roosendaal. De bedrijven op Bedrijventerrein Borchwerf maken gebruik van een goede ontsluiting op de multimodale overslagterminals in de directe omgeving. Wilt u meer weten over de ruime en duurzame opzet? Wij beantwoorden graag uw vraag.