Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaats”. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Kavelaanbod tot 1 hectare

Voor uw bedrijf zijn op Bedrijventerrein Borchwerf II kavels beschikbaar vanaf ongeveer 1.500 m2 tot 10.000 m2. Het gaat om bedrijfsdoeleinden I, gemengde bedrijvigheid in milieucategorie 3. De maximale bouwhoogte is 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen tot maximaal 16 meter). Op Bedrijventerrein Borchwerf II zijn twee ontsluitingen op de snelweg A17. Er zijn onder meer kavels vanaf 2.500 m2 beschikbaar in een parkomgeving met hoogwaardige groen- en waterpartijen. De horecagelegenheden bij de snelwegafslag liggen op loopafstand van deze kavels. Er zijn voor kavels tot 1 hectare mogelijkheden op Veld F en op Veld D. De ligging van deze velden staat op de overzichtskaart van  Bedrijventerrein Borchwerf II. Wilt u meer weten over kavelaanbod tot 1 hectare? Wij beantwoorden graag uw vraag

  

Overzichtskaart veld F 

  FK200   10.815 m2 variabel in te delen


 

 

Overzichtskaart veld D 

  D100   10.899 m2  
  D50A     5.896 m2  
  D10A     1.849 m2   
  D200   11.696 m2  
  D53     1.910 m2  
 

 

     

Overzichtskaart Bedrijventerrein Borchwerf II 

 

 
 
Disclaimer - Alle op deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV met de meeste zorgvuldigheid geselecteerd en weergegeven. Aan de in deze website aangehaalde gegevens en informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Borchwerf II CV is niet aansprakelijk voor schade van partijen en derden door gebruikmaking op welke wijze dan ook van de gegevens en informatie uit deze website. Voor de verificatie van de juistheid en actualiteit van de in deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV doorverwezen naar de bevoegde instanties. Voor ter publicatie aan te bieden gegevens en informatie en/of voor rectificatie en/of aanpassing van gegevens en informatie kunt u contact opnemen met Borchwerf II CV via e-mail op het adres info@borchwerf2.nl.