Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 6 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Kavelaanbod van 1 tot 6 hectare

Voor grootschalige bedrijven en logistieke bedrijven zijn mogelijkheden op Veld A , op Veld B en op Veld C. De ligging van deze velden staat op de overzichtskaart van  Bedrijventerrein Borchwerf II. Wilt u meer weten over kavelaanbod vanaf 1 tot 6 hectare? Wij beantwoorden graag uw vraag

 

Overzichtskaart veld A 

Hier zijn mogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden I en II. Voor grootschalige bedrijvigheid in milieucategorie 4 en 5 zijn er percelen / kavels / bouwgrond met een oppervlakte tot ca 5 ha. In milieucategorie 3 zijn er kavels / percelen / bouwgrond met een oppervlakte tot ca 12 ha, maximale bouwhoogte 12 meter
(met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 4 meter)

  A5A - A7A   7.609 - 14.487 m2 variabel in te delen
  A50A   38.896 m2 ontwikkeling Groep Heylen, zichtkavel langs A17
  A50B   10.495 m2  
 

 
     

Overzichtskaart veld B 

Op dit veld zijn mogelijkheden voor gemengde bedrijvigheid t/m milieucategorie 3 met goede mogelijkheden voor logistiek en transport. Er is een directe spoorverbinding op de eigen kavel. De maximale bouwhoogte is 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 4 meter).

  B20   9.949 m2 ligging aan goederenspoor
  B30   32.818 m2 ligging aan goederenspoor
 

 
     

Overzichtskaart veld C 

Hier zijn mogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden I; transport, logistiek en value added logistics in milieucategorie 3. De maximale bouwhoogte is 16 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 9 meter)

  C2B   10.284 m2  
  C7   22.100 m2 zichtkavel langs snelweg A17
  C5   13.135 m2  
 

 
     

Overzichtskaart veld F 

  F07 - F09   6.000 - 25.424 m2 variabel in te delen
  F10    4.650 m2 variabel in te delen
  F13 - F15   28.291 m2  
  F17C   2.385 m2 variabel in te delen
  F17A - F18   3.445 tot 8.839 m2 variabel in te delen
  FK04   2.240 m2  
  FK05   2.951 m2  
  FK09 - FK10 / FK200   2.000 tot 13.269 m2 variabel in te delen => zichtkavels A17
  FK16   5.500 m2 variabel in te delen => zichtkavels A17
 

 

 

     

Overzichtskaart Bedrijventerrein Borchwerf II 

 

 
 
Disclaimer - Alle op deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV met de meeste zorgvuldigheid geselecteerd en weergegeven. Aan de in deze website aangehaalde gegevens en informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Borchwerf II CV is niet aansprakelijk voor schade van partijen en derden door gebruikmaking op welke wijze dan ook van de gegevens en informatie uit deze website. Voor de verificatie van de juistheid en actualiteit van de in deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV doorverwezen naar de bevoegde instanties. Voor ter publicatie aan te bieden gegevens en informatie en/of voor rectificatie en/of aanpassing van gegevens en informatie kunt u contact opnemen met Borchwerf II CV via e-mail op het adres info@borchwerf2.nl.