Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaats”. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Kavelaanbod tot 1,5 hectare

Voor bedrijven en logistieke bedrijven zijn mogelijkheden op Veld A , op Veld B en op Veld C. De ligging van deze velden staat op de overzichtskaart van  Bedrijventerrein Borchwerf II. Wilt u meer weten over kavelaanbod tot 1,5 hectare? Wij beantwoorden graag uw vraag

 

Overzichtskaart veld A 

Hier zijn mogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden I en II. Voor bedrijvigheid in milieucategorie 4 en 5 is er een perceel / kavel / bouwgrond.

  A5A   7.205 m2 variabel in te delen
 

 
     

Overzichtskaart veld B 

Op dit veld zijn mogelijkheden voor gemengde bedrijvigheid t/m milieucategorie 3 met goede mogelijkheden voor logistiek en transport. Er is een directe spoorverbinding op de eigen kavel. De maximale bouwhoogte is 12 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 4 meter).

 
  Uitverkocht      
 

 
     

Overzichtskaart veld C 

Hier zijn mogelijkheden voor bedrijfsdoeleinden I; transport, logistiek en value added logistics in milieucategorie 3. De maximale bouwhoogte is 16 meter (met vrijstellingsbepaling om te verhogen met maximaal 9 meter)

  C2B-1    7.520 m2  
 

 
     

Overzichtskaart veld F 

  FK200   10.815 m2 variabel in te delen
         

Overzichtskaart Bedrijventerrein Borchwerf II 

 

 
 
Disclaimer - Alle op deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV met de meeste zorgvuldigheid geselecteerd en weergegeven. Aan de in deze website aangehaalde gegevens en informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Borchwerf II CV is niet aansprakelijk voor schade van partijen en derden door gebruikmaking op welke wijze dan ook van de gegevens en informatie uit deze website. Voor de verificatie van de juistheid en actualiteit van de in deze website aangehaalde gegevens en informatie wordt door Borchwerf II CV doorverwezen naar de bevoegde instanties. Voor ter publicatie aan te bieden gegevens en informatie en/of voor rectificatie en/of aanpassing van gegevens en informatie kunt u contact opnemen met Borchwerf II CV via e-mail op het adres info@borchwerf2.nl.