Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaats”. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Privacy Statement

De systemen van Borchwerf II CV zijn actueel en beveiligd. De marketingcontacten van Borchwerf II CV vinden plaats via social media die in Europa algemeen in gebruik zijn en de website. Voor marketingdoeleinden zijn geregistreerd persoonsnaam, organisatienaam en e-mailadres. Doel is het onderhouden van een relatie met mogelijke gegadigden voor de aankoop van bouwrijpe kavels op Bedrijventerrein Borchwerf II. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Elektronische nieuwsbrieven bieden standaard een eenvoudige mogelijkheid tot het afmelden voor de verzendlijst met geautomatiseerde follow-up. Daarnaast kunnen inzicht- of wijzigingsverzoeken voor persoonsgegevens met een reply via e-mail worden toegezonden. Borchwerf II CV kan overigens ook zelf besluiten om persoonsgegevens per direct te verwijderen als daar aanleiding toe gezien wordt. Via social media en de elektronische nieuwsbrief van Borchwerf II CV wordt verwezen naar https://www.borchwerf.nl met daarop een invulformulier https://www.borchwerf.nl/meer-informatieof https://borchwerf2.commet daarop invulformulier https://www.borchwerf2.com/more-information. De gegevens die binnenkomen via deze invulformulieren worden alleen gebruikt ten behoeve van Borchwerf II CV voor de verkoop van bouwrijpe kavels op Borchwerf II. Belangstellenden kunnen tevens mondeling, via e-mail, social media of op de invulformulieren op de website aangeven de elektronische nieuwsbrief te willen ontvangen. Bezoek aan de website wordt geanonimiseerd en algemeen gemonitord met Google Analytics met de tracking cookies die daarvoor benodigd zijn. Tevens is geanonimiseerd zichtbaar op welke wijze in algemene zin op de website wordt genavigeerd. Deze gegevens worden door Google na 26 maanden automatisch opgeschoond. Vragen over het privacybeleid van Borchwerf II CV/BV kunnen worden gesteld via info@borchwerf2.nl, onder vermelding van onderwerp ‘vraag privacybeleid’. Betrokkenen hebben het recht op: informatie over de verwerkingen, inzage in de eigen gegevens, correctie van de gegevens als deze niet kloppen, verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’ en beperking van de gegevensverwerking, verzet tegen de gegevensverwerking. Overdracht van de eigen gegevens (dataportabiliteit) is bij Borchwerf II CV niet aan de orde, evenmin geautomatiseerde besluitvorming.