Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Ontwerpbestemmingsplan Kavels B10 en B15 ter inzage

12-10-2015, Door: Hans de Bruin

Vanaf maandag 12 oktober 2015 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II veld B kavels B10 en B15’ ter inzage. Doel van dit bestemmingsplan is het komen tot een nieuwe bestemmingsplanregeling voor de kavels B10 en B15 op Borchwerf II veld B. Dit bestemmingsplan regelt de nieuwe bouwgrenzen en omvatten het omzetten van de bestemming ‘Groen’ en ‘Water’ in ‘Bedrijventerrein – 2’ tevens zijn de aanduidingen ‘Bedrijfswoningen’ en ‘Retentiegebied’ vervallen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor Roosendaal en in het projectkantoor van Borchwerf II CV. Deze kennisgeving met daarbij de verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op www.roosendaal.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en www.borchwerf.nl.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal,  onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Borchwerf II veld B kavels B10 en B15’ zaaknummer 942409”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is: 14 0165. Indien zienswijzen worden ingediend vindt op woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur een hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren binnenlopen in het projectkantoor van Borchwerf II CV op de hoek Vaartkant en Roosendaalsebaan in Oud Gastel. 

regels planteksten behorend bij het plan veld B B10 en B15

toelichting ontwerpbestemmingsplan 'Borchwerf II Veld B Kavels B10 en B15' 

kaart

bijlagen

bekendmaking in Staatscourant

 

 
Terug naar het nieuwsoverzicht