Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaats”. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Borchwerf bijna uitverkocht

06-03-2020, Door: BN DeStem, Henk den Ridder

ROOSENDAAL / OUD GASTEL - Tegenstanders van grote distributiecentra - ook wel dozen genoemd - kunnen in Roosendaal opgelucht ademhalen. Op bedrijventerrein Borchwerf II is geen ruimte meer voor nog meer dozen. Er is op Borchwerf II sowieso bijna geen grond meer te koop. Vorig jaar verkocht de vennootschap Borchwerf II CV 8,6 hectare en dit jaar ging er al 5 hectare over de toonbank. 

Schitterende gebouwen
Daarmee is het terrein op Roosendaals grondgebied uitverkocht. In het Gastelse deel is nog ongeveer 3,5 hectare te koop, verdeeld over enkele kleinere percelen. ,,Maar er is geen plek meer voor dozen”, zegt directeur Leo Welters van Borchwerf II. Van het verzet tegen de verdozing van Nederland wil hij niets weten: ,,Het zijn schitterende gebouwen voor transport of distributie. Of ze er over 15 jaar nog staan, weet ik niet.”

Ondertussen is Lidl begonnen met de bevoorrading van het nieuwe distributiecentrum (56.000 m2) aan de Gastelseweg. Dit DC is in 2018 gebouwd voor Europese online-activiteiten van Lidl. Dat er lang niets gebeurde komt omdat het bedrijf het online platform eerst op orde wilde hebben. Dat is nu het geval. Op een tweede locatie op Borchwerf II heeft Lidl onlangs DC De Ruif in gebruik genomen om de winkels in ons land ‘goed en tijdig’ te kunnen bevoorraden. 

Spoedeisend karakter
Waar nog steeds geen duidelijkheid over is te geven, is de toegangsweg tot de Lidl aan de Gastelseweg. Twaalf bedrijven vroegen de Raad van State om een oordeel over de ontsluitingsweg via Blauwhekken/Klerkenveld. Ze zijn bang voor files, opstoppingen en wild geparkeerde vrachtwagens. Hoewel de zaak een spoedeisend karakter heeft, zette de Raad van State de procedure in de ijskast en is het DC alleen via de Gastelseweg bereikbaar.

Het is Leo Welters (77) ook gelukt om het ‘moeilijke perceel’ van 5 hectare aan de Oude Roosendaalsebaan te verkopen. Daar zat oorspronkelijk een varkenshouderij. De denkbeeldige stankcirkel om het bedrijf blokkeerde veel ontwikkelingen op Borchwerf II. De veehouderij werd opgekocht. Eerst zou een Roosendaalse ondernemer er gebruik van gaan maken maar dat plan strandde. Nu is de lap grond alsnog door Welters verkocht.

Een paar voetbalvelden
Nu Borchwerf op een paar voetbalvelden na is uitverkocht rijst de vraag waar grootschalige, industriële activiteiten nu naar toe kunnen. Leo Welters loopt naar de kaart en komt tot de conclusie dat ‘er in heel West-Brabant extreem weinig industriegrond meer beschikbaar is.’ Welters: ,,In Roosendaal is het plan voor een DC op het Philipsterrein, maar dat willen de omwonenden niet.” In Moerdijk ligt het Logistiek Park Moerdijk nog steeds te wachten op invulling. 

Verbind Rotterdam met Antwerpen
Maar waar dan wel? Welters: ,,Gemiddeld duurt de procedure om een industrieterrein aan te leggen acht jaar. Ik zou zeggen: verbind Rotterdam via de A16 met Antwerpen. Een brede strook industrie langs de snelweg. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie moeten het eerste initiatief nemen. Zo is het hier ook gegaan.” Zie ook het artikel in BN DeStem
Terug naar het nieuwsoverzicht