Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Borchwerf II CV organiseert MKB-pitchmeeting voor investeringskapitaal

25-11-2013, Door: J.J. de Bruin

ROOSENDAAL/HALDERBERGE - Borchwerf II CV brengt vijf particuliere investeerders en belangstellende MKB ondernemers met een financieringsbehoefte bij elkaar. Het gaat om solvabele MKB bedrijven die een nieuwe vestigingslocatie zoeken of om bedrijven die willen uitbreiden op Bedrijventerrein Borchwerf II. De ondernemers presenteren hun plannen aan kapitaalkrachtige investeerders die eerder bedrijven faciliteerden op Bedrijvenpark Borchwerf.

Concrete vraag naar investeringskapitaal

Iedere ondernemer krijgt de gelegenheid om in tien minuten zijn of haar plannen te presenteren en de vraag om investeringskapitaal voor het eigen bedrijf concreet voor te leggen. Daarna zijn er maximaal tien minuten voor het beantwoorden van vragen van de particuliere investeerders. De afstemming is uiteraard vertrouwelijk: het betreft een één op één contact tussen de MKB ondernemer en de investeerders. Voor elk bedrijf wordt een half uur ingepland. In totaal duurt de pitch twintig minuten. De particuliere investeerders overleggen daarna of ze verder met een bedrijf in gesprek gaan.

Courant bedrijfspand

Naast de financiële positie en het businessplan, kijken de investeerders ook naar de mate waarin het mogelijk is om een courant bedrijfspand te realiseren voor de investeringsmogelijkheden op de lange termijn. De investeerders kunnen ook besluiten om de samenwerking te zoeken voor een bepaald bedrijf of een clustering van bedrijven. Wilt u laagdrempelig kennismaken met deze particuliere investeerders? Wij beantwoorden graag uw vraag en u kunt zich hier ook aanmelden. Het is ook mogelijk om even binnen te lopen op het projectkantoor om nadere informatie op te vragen.  
Terug naar het nieuwsoverzicht