Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Bouwsector sterke drijver economische groei; capaciteitsproblemen blijven

20-12-2017, Door: www.rabobank.nl

Voor het vierde jaar op rij stijgt de bouwproductie in Nederland. Door economische groei neemt de vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie toe. Na de forse groei van 7% in 2016, komt de productietoename dit jaar uit rond de 5,5%. De bouwnijverheid is hiermee een van de sterkste drijvers achter de groei van de Nederlandse economie. Rabobank verwacht in 2018 met 4,5% een lagere groei van de bouwproductie dan in 2017. De groei zal in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer zo zwaar rusten op de woningnieuwbouw. De utiliteitsnieuwbouw en aanleg van infrastructuur gaan een stevigere bijdrage leveren aan de groei. 

Lees ook de Rabobank Sectorprognose Bouw 2018

Uitdagingen: capaciteit, inkoopprijzen en levertijden 
De uitdagingen die we al noemden in onze vorige BouwUpdate blijven bestaan. Personeelstekorten zijn steeds sterker voelbaar, levertijden en prijzen van materialen lopen flink op en we constateren dat gemeenten moeite hebben om de capaciteit voor bouwplantoetsing en vergunningverlening vlot uit te breiden. CBS constateert dat de groei van de bouwomzet in het derde kwartaal van dit jaar fors is afgezwakt ten opzichte van het tweede kwartaal. Ruim 20% van de bouwondernemers wijst op onvoldoende personeel als verklaring voor de lagere omzetgroei. Nog eens 13% wijt dit aan een tekort aan materialen.

Vooruitzicht: op naar hogere productiviteit

Het vraagstuk voor de komende periode is hoe de productiviteit in de sector flink omhoog kan. Om beter te kunnen inspelen op capaciteitsproblemen, zou de bouw haar productiviteit structureel moeten verhogen. Bouwondernemers hebben de kansen, die digitale technologie en industrialisering bieden, nog onvoldoende benut en houden nog te vaak vast aan traditioneel bouwen. De groeiende aandacht voor betere samenwerking met partners is positief, maar helpt maar gedeeltelijk om de productiviteit te verbeteren en faalkosten te voorkomen. 

Groenste regeerakkoord ooit
Met het groenste regeerakkoord ooit zijn kansen voor de sector gecreëerd om productie en omzet verder te laten groeien. Het onderstreept de noodzaak voor ‘slimme’ bouwmethoden en -technieken. Anders wordt het lastig om naast de inhaalvraag van na de crisis ook gelijktijdig de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Zie verder www.rabobank.nl
Terug naar het nieuwsoverzicht