Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Halderberge stelt voorwaarden aan toegangsweg Lidl

14-12-2017, Door: BN DeStem / Wim van den Broek

OUD GASTEL/ROOSENDAAL - Vrachtwagens van het nieuwe distributiencentrum Lidl op Borchwerf kunnen straks via Blauwhekken van en naar de A17. Lidl bouwt op het Roosendaalse gedeelte van Borchwerf II, maar is voor een ontsluitingsweg aangewezen op buurgemeente Halderberge. Burgemeester en wethouders van die gemeente gaan onder voorwaarden akkoord met de toegangsweg van en naar Lidl. ,,De veiligheid van fietsers tussen Oud Gastel en Roosendaal  heeft voor ons hoogste prioriteit'', zegt wethouder Hans Wierikx. 

Oude aansluiting
Na bestudering van alle opties vindt het Halderbergs college een aan- en afvoerroute via Blauwhekken op Borchwerf II de minst slechte oplossing. Deze weg loopt parallel aan de Roosendaalsebaan. Het is feitelijk de oude aansluiting op de Gastelseweg. Wierikx: ,,Langs deze route is er slechts één kruising met het fietspad, maar deze is voorzien van verkeerslichten.''

Komende vanaf Oud Gastel het viaduct over van de A17 moet het fietsverkeer sinds enige tijd om het in aanbouw zijnde Lidl distributiecentrum omrijden. Het fietspad langs de Gastelseweg is afgesloten, het wordt de laad- en losplaats van Lidl. Veel fietsers pikten niet dat ze de extra 300 meter langs de Wagonstraat en zo ter hoogte van het Shell-station weer terug de Gastelseweg op moesten afleggen. De gemeente  Roosendaal sloot de oude route met betonblokken af, maar daar reden de fietsers  simpelweg langs. Nu is het bouwterrein rondom Lidl zodanig met hekken afgesloten dat de korte route onneembaar is.

Veld F
Het Halderbergse gemeentebestuur is ook in gesprek met de ondernemersgroep van Veld F onder leiding van John Bom. Hij waarschuwde de gemeente voor de snelgroeiende verkeersstromen vanuit Veld F (de driehoek tussen McDonald's en de Kapelberg) omdat steeds meer bedrijven zich hier vestigen. In tegenstelling tot Lidl zitten deze bedrijven grotendeels op Halderbergs grondgebied. ,,Mogelijk moeten ook bij de afslag Emmerblok met het horecacluster in de toekomst verkeerslichten komen.'' 

Borchwerf II
Het verzoek om het bestemmingsplan te herzien en zo de toegangsweg voor Lidl mogelijk te maken komt van de projectorganisatie Borchwerf II, zeg maar de exploitant van het intergemeentelijke bedrijventerrein. ,,Wij verlenen medewerking, maar wel onder de voorwaarden dat een alternatieve ontsluiting voor Lidl wordt onderzocht en dat alle verbeteringen zoals opgenomen in het verkeersonderzoek worden uitgevoerd'', zegt Wierikx. 

Het accent ligt daarbij op een veilige fietsroute. ,,We snappen dat om in Roosendaal te komen de fietspaden over het industrieterrein gaan. Een van de autoweg gescheiden fietspad zoals nu, is het beste scenario. De Werkgroep Verkeer deelt die mening. Maar we dringen bij  de Borchwerf CV en de gemeente Roosendaal aan op een grondige evaluatie over een jaar.'' zie bndestem

 
Terug naar het nieuwsoverzicht