Uw bedrijf op Bedrijventerein Borchwerf II … dat is een mooi perspectief. Uw klanten, leveranciers en personeel kunnen u makkelijk bereiken via de verkeersrustige snelweg A17 en u beschikt over directe aansluitingen op internationale transportstromen via de Mainports Antwerpen, Rotterdam en via de haven van Moerdijk.

Er zijn kavels van ruim 0,1 tot 1 hectare en kavels van 1 tot 1,5 hectare. Er zijn ook kavels op zichtlocatie langs de A17. De benodigde bestemmingsplannen zijn al vastgesteld en flexibel van opzet. Voor het indienen van de bouwaanvragen bij de gemeente is een verkorte procedure opgesteld. De opzet is ruim en duurzaam, er is parkmanagement waaraan alle bedrijven deelnemen en er zijn een aantal faciliteiten. Vanaf 2005 vestigden zich al meer dan honderd bedrijven op Bedrijvenpark Borchwerf II. Er wordt niet gewerkt met concessies: de bedrijven krijgen de kavels in eigendom. Het terrein is gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen. Heeft u belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Afsluiting Gastelseweg vanaf de spoorwegovergang Roosendaal – Dordrecht tot de kruising Borchwerf

07-07-2015, Door: Nico Geurts

Momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd op Bedrijventerrein Borchwerf II waarbij het spoor van Borchwerf II wordt aangesloten op het spooremplacement. Hiervoor wordt een nieuwe spoorwegovergang aangelegd op de Gastelseweg ter hoogte van huisnummer 183.

Om de werkzaamheden vlot uit te kunnen voeren is de weg Gastelseweg vanaf de spoorwegovergang Roosendaal – Dordrecht tot de kruising Borchwerf afgesloten vanaf vrijdag 17 juli 21:00 uur tot maandagmorgen 20 juli 05:00 uur.

Komend weekend wordt de kruising onttrokken aan het verkeer en wordt het verkeer vanuit Roosendaal via Spoorstraat naar de A 17 geleid. Verkeer vanaf de A 17 kan via de Jan Vermeerlaan Roosendaal bereiken. Fietsverkeer wordt aan de westzijde van de Gastelseweg in twee richtingen om de werkzaamheden geleid.

Door de wijze waarop het werk is ingepland en de genomen verkeersmaatregelen wordt de overlast tot een minimum beperkt.
Terug naar het nieuwsoverzicht