Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaats”. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Parkmanagement

Het beheer en het onderhoud van het openbare gebied, de collectieve beveiliging van het openbare gebied en de verwijsborden behoren tot het parkmanagement. Elke koper is met een kettingbeding lid geworden van de Coöperatieve Vereniging van zich Vestigende Bedrijven Borchwerf II (VBB II) en betaalt jaarlijks contributie aan deze vereniging.

De organisatie

De betrokken gemeenten Halderberge en Roosendaal hebben samen met de VBB II de  Stichting Beheer Borchwerf II opgericht, die het parkmanagement uitvoert. Alle afspraken tussen de betrokken partijen zijn privaatrechtelijk vastgelegd. De beide gemeenten betalen aan de Stichting alle kosten voor beheer en onderhoud van het openbaar gebied, de energienota’s van de openbare verlichting en 50% van de organisatiekosten van het parkmanagement. De Vereniging VBB II betaalt aan de Stichting alle kosten voor de collectieve beveiliging van het openbaar gebied, het onderhoud van de 3 meter zone, de verwijsborden en 50% van de organisatiekosten van het parkmanagement.

De Stichting heeft een full time parkmanager in dienst om de parkmanagementaken uit te voeren. Ook zijn er taken uitbesteed aan contractpartners. Door het parkmanagement blijft Bedrijventerrein Borchwerf II een echt bedrijvenpark. Voor de zich vestigende ondernemers betekent dit ook dat de waarde van hun grond en opstallen gewaarborgd blijft. Wilt u meer weten over het parkmanagement? Wij beantwoorden graag uw vraag.

De Coöperatieve Vereniging van zich Vestigende Bedrijven Borchwerf II (VBB II) heeft een eigen website. Meer informatie over de Stichting Beheer Borchwerf II