Bedrijvenpark Borchwerf II is ontwikkeld door Borchwerf II CV en is volledig bouw- en woonrijp. Borchwerf II CV verkoopt de bouwpercelen. De laatste beschikbare kavel is FK200 op veld F aan de A17 van 10.815 m2. Het perceel is uit milieuoverwegingen aangewezen voor aansluiting op de warmte- koude opslag, door Hydreco te realiseren. Het perceel is geschikt als kantoorlocatie al dan niet met een voorraadloods en/ of werkplaats”. Belangstelling? We hebben meer informatie voor u beschikbaar.

Verkorte procedure voor de afhandeling van bouwaanvragen

De bouwaanvraag van uw bedrijf kunt u via Borchwerf II CV in concept voorleggen aan het speciaal hiervoor opgerichte kwaliteitsteam waarin de betrokken gemeentelijke disciplines , de brandweer en de regionale milieudienst zijn vertegenwoordigd. Dit kwaliteitsteam komt bij elkaar bij Borchwerf II CV en in het overleg vind de pré-toetsing plaats.

  

De gemeentelijke disciplines Roosendaal en Halderberge zijn vertegenwoordigd in het kwaliteitsteam van Bedrijventerrein Borchwerf II, waarin de bouwaanvragen vooraf informeel worden afgestemd.

Na verwerking van de opmerkingen uit deze toetsing kan de bouwaanvraag formeel worden ingediend bij de gemeente (dat is Roosendaal of Halderberge). Deze wordt dan binnen zes weken goedgekeurd. Wilt u meer weten over de verkorte procedure voor de afhandeling van bouwaanvragen? Wij beantwoorden graag uw vraag.